سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2017 3 27 5 30 00

نام قسمت بعدی

Something They Need

کمیک کان های سال های مختلف

منتخبی از عکس های کمیک کان ۲۰۱۶ سن دیگو

منتخبی از جشنواره ها و کمیک کان ها

 

عکسی از افتتاحیه فصل پنجم

دو عکس از واکر استاکرها

درباره ی نویسنده : mozhdeh_6829

I'm Gonna Kill You! Not Today! Not Tomorrow! BUT I'M GONNA KILL YOU

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]