سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2017 2 27 5 30 00

نام قسمت بعدی

Hostiles and Calamities

twd-daryl-707-1-214032

twd-daryl-707-2-214033

twd-negan-fat-joey-707-214034

twd-spencer-707-214035

درباره ی نویسنده : Dean Winchester

Saving people , Hunting things , The family business

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

[popuppress id="19960"]