سریال واکینگ دد

آخرین خبر

تاریخ پخش قسمت بعدی مردگان متحرک

ثانیه                دقیقه                ساعت                 روز

2017 2 13 4 30 00

نام قسمت بعدی

????

نام سریال : ترس از مردگان متحرک – Fear The Walking Dead

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺎﯾﻞ : TWDfans

ﮊﺍﻧﺮ : ﺍﮐﺸﻦ ، ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ

نمره : ۷٫۱/۱۰

ﺯﺑﺎﻥ : ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﮐﯿﻔﯿﺖ : ۴۸۰p

ﻓﺮﻣﺖ : MKV

ﻣﺤﺼﻮﻝ : ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ

شبکه نمایش دهنده : AMC

ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ : Kim Dickens ، Alycia Debnam-Carey ، Frank Dillane ، Cliff Curtis

نویسندگان : Dave Erickson ، Robert kirkman

ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ :

ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﭙﯿﻦ ﺁﻑ ﺳﺮﯾﺎﻝ ‏«ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﻣﺘﺤﺮﮎ» ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻭﯾﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺯﺍﻣﺒﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ ﻭ…

تگ ها : دانلود سریال ترس از مردگان متحرک ، دانلود سریال فیر د واکینگ دد ، دانلود سریال Fear The Walking Dead

Fear The Walking Dead S01

بخش دانلود قسمت اول:

Download |S01E01| 480p | MKV

Download |S01E01| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت دوم:

Download |S01E02| 480p | MKV

Download |S01E02| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت سوم:

Download |S01E03| 480p | MKV

Download |S01E03| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت چهارم:

Download |S01E04| 480p | MKV

Download |S01E04| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت پنجم:

Download |S01E05| 480p | MKV

Download |S01E05| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت ششم:

ِِDownload |S01E06| 480p | MKV

Download |S01E06| Subtitle | SRT

Fear The Walking Dead S02

بخش دانلود قسمت اول:

Download |S02E01| 480p | MKV

Download |S02E01| 720p | MKV

Download |S02E01| 1080p | MKV

Download |S02E01|X265 | MKV

Download |S02E01| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت دوم:

Download |S02E02| 480p | MKV

Download |S02E02| 720p | MKV

Download |S02E02| 1080p | MKV

Download |S02E02|X265 | MKV

Download |S02E02| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت سوم:

Download |S02E03| 480p | MKV

Download |S02E03| 720p | MKV

Download |S02E03| 1080p | MKV

Download |S02E03|X265 | MKV

Download |S02E03| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت چهارم:

Download |S02E04| 480p | MKV

Download |S02E04| 720p | MKV

Download |S02E04| 1080p | MKV

Download |S02E04|X265 | MKV

Download |S02E04| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت پنجم:

Download |S02E05| 480p | MKV

Download |S02E05| 720p | MKV

Download |S02E05| 1080p | MKV

Download |S02E05|X265 | MKV

Download |S02E05| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت ششم:

Download |S02E06| 480p | MKV

Download |S02E06| 720p | MKV

Download |S02E06| 1080p | MKV

Download |S02E06|X265 | MKV

Download |S02E06| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت هفتم:

Download |S02E07| 480p | MKV

Download |S02E07| 720p | MKV

Download |S02E07| 1080p | MKV

Download |S02E07|X265 | MKV

Download |S02E07| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت هشتم:

Download |S02E08| 480p | MKV

Download |S02E08| 720p | MKV

Download |S02E08| 1080p | MKV

Download |S02E08|X265 | MKV

Download |S02E08| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت نهم:

Download |S02E09| 480p | MKV

Download |S02E09| 720p | MKV

Download |S02E09| 1080p | MKV

Download |S02E09|X265 | MKV

Download |S02E09| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت دهم:

Download |S02E10| 480p | MKV

Download |S02E10| 720p | MKV

Download |S02E10| 1080p | MKV

Download |S02E10|X265 | MKV

Download |S02E10| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت یازدهم:

Download |S02E11| 480p | MKV

Download |S02E11| 720p | MKV

Download |S02E11| 1080p | MKV

Download |S02E11|X265 | MKV

Download |S02E11| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت دوازدهم:

Download |S02E12| 480p | MKV

Download |S02E12| 720p | MKV

Download |S02E12| 1080p | MKV

Download |S02E12|X265 | MKV

Download |S02E12| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت سیزدهم:

Download |S02E13| 480p | MKV

Download |S02E13| 720p | MKV

Download |S02E13| 1080p | MKV

Download |S02E13|X265 | MKV

Download |S02E13| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت چهاردهم:

Download |S02E14| 480p | MKV

Download |S02E14| 720p | MKV

Download |S02E14| 1080p | MKV

Download |S02E14|X265 | MKV

Download |S02E14| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت پانزدهم:

Download |S02E15| 480p | MKV

Download |S02E15| 720p | MKV

Download |S02E15| 1080p | MKV

Download |S02E15|X265 | MKV

Download |S02E15| Subtitle | SRT

Fear The Walking Dead : Flight 462

بخش دانلود قسمت اول:

Download |Part 1| Webisode | MP4

Download |Part 1| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت دوم:

Download |Part 2| Webisode | MP4

Download |Part 2| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت سوم:

Download |Part 3| Webisode | MP4

Download |Part 3| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت چهارم:

Download |Part 4| Webisode | MP4

Download |Part 4| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت پنجم:

Download |Part 5| Webisode | MP4

Download |Part 5| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت ششم:

Download |Part 6| Webisode | MP4

Download |Part 6| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت هفتم:

Download |Part 7| Webisode | MP4

Download |Part 7| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت هشتم:

Download |Part 8| Webisode | MP4

Download |Part 8| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت نهم:

Download |Part 9| Webisode | MP4

Download |Part 9| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت دهم:

Download |Part 10| Webisode | MP4

Download | Part 10 | Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت یازدهم:

Download |Part 11| Webisode | MP4

Download |Part 11| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت دوازدهم:

Download |Part 12| Webisode | MP4

Download |Part 12| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت سیزدهم:

Download |Part 13| Webisode | MP4

Download |Part 13| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت چهاردهم:

Download |Part 14| Webisode | MP4

Download |Part 14| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت پانزدهم:

Download |Part 15| Webisode | MP4

Download |Part 15| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت شانزدهم:

Download |Part 16| Webisode | MP4

Fear The Walking Dead : Passage

بخش دانلود قسمت اول:

Download |Part 1| Webisode | MP4

بخش دانلود قسمت دوم:

Download |Part 2| Webisode | MP4

Download |Part 2| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت سوم:

Download |Part 3| Webisode | MP4

Download |Part 3| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت چهارم:

Download |Part 4| Webisode | MP4

Download |Part 4| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت پنجم:

Download |Part 5| Webisode | MP4

Download |Part 5| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت ششم:

Download |Part 6| Webisode | MP4

Download |Part 6| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت هفتم:

Download |Part 7| Webisode | MP4

Download |Part 7| Subtitle | SRT

بخش دانلود قسمت هشتم:

Download |Part 8| Webisode | MP4

Download |Part 8| Subtitle | SRT

 

 

درباره ی نویسنده : Dean Winchester

Saving people , Hunting things , The family business

  • درج دیدگاه
  • دیدگاه

[popuppress id="19960"]